Schůzka SRPDŠ

Schůzka SRPDŠ se koná v pondělí dne 26. 9. 2016 v 16. 30 hod. v kmenových učebnách. Nově zvolení zástupci tříd se sejdou v 17. 30 hod. v počítačové učebně.