Vánoční atmosféra

Žáci 9. B se vánočně naladili při slohové práci v předmětu Český jazyk. Téma Vánoční ozdoba zpracovávali jako prostý popis, popis pracovního postupu nebo si mohli zvolit popis subjektivně zabarvený – líčení. Chcete-li si vytvořit předvánoční atmosféru, začtěte se do vybraných prací našich žáků. Přejeme všem krásný zážitek a příjemné strávení vánočního období.

Mgr. Jiřina Kadlecová

Adéla Severová  

Alexandra Landovská

Vojtěch Sviták