30 let svobody

V příštím týdnu od 11. listopadu do 15. listopadu 2019 si žáci 2. stupně připomenou 30. výročí sametové revoluce.

Znak Vítězství v národních barvách, který vytvořili žáci během výtvarné výchovy, bude součástí výzdoby vstupního vestibulu školy. Téma se bude prolínat napříč výukou. V hodinách informatiky si zahrají on-line deskovou hru Akce svoboda, kterou připravila Česká televize. Píseň Náměšť od Jaroslava Hutky a další „revoluční“ písně zazní v hodinách hudební výchovy paní učitelky Písařové. V hodinách českého jazyka se zase žáci 8. a 9. ročníků zamyslí nad tím, co je to svoboda a co pro ně svoboda znamená. V hodinách dějepisu žáci zúročí svou měsíční práci, kdy sepisovali vzpomínky a paměti svých rodičů a prarodičů na 17. listopad 1989. Celý týden bude zakončen pátečním projektovým vyučováním na téma sametová revoluce. Některé historické okamžiky je třeba si neustále připomínat.

Mgr. Eva Vondrková