Včelař ve školní družině

Ve středu 20. června besedovaly děti ve školní družině o včelkách. Pan Vtípil, tatínek našeho žáka Jakuba, se na besedu velice dobře připravil. Poutavě vyprávěl o včelkách a podrobně dětem popsal dění v úle. Na ukázku přinesl i plástev, včelařskou kuklu a na ochutnávku sklenici medu. Děti byly besedou nadšené.                                                    Autor: Iva Horalová

20180620_133917