Velikonoční “Stonožkový” jarmark

Vážení rodiče,
dovolujeme si pozvat Vás na náš “Velikonoční  – Stonožkový  jarmark”, který se bude 
konat v naší škole, dne 16. 4. 2019 od 15.00 hod.  Velikonočním jarmarkem chceme pomoci svému kamarádovi – žáku naší školy, který
Crohnovou chorobou trpí. Celý výtěžek z akce věnujeme na její výzkum, na který
„Stonožka“ v posledních třech letech přispěla vždy částkou 500 000 Kč.

Naše škola pracuje pro humanitární hnutí „Na vlastních nohou“ – „Stonožku“ téměř od jejího počátku. Letošní rok je velmi významný. Stonožka začíná slavit 30. výročí svého založení, které vyvrcholí v příštím roce. Za tuto dobu jsme svou činností přispěli na mnoho užitečných projektů – vybavení dětského popáleninového centra, pomoc našim postiženým dětem v DPN Opařany, pomoc dětem strádajícím ve válečných oblastech. Spolupracujeme s Armádou ČR. Přispíváme také na vývoj aplikace pro sledování pacientů s Crohnovou chorobou zaměřený na dětské pacienty, který probíhá na Západočeské univerzitě v Plzni.

Výtěžek z prodeje velikonočního tvoření naší školy
chceme předat prezidentce hnutí – paní Běle Jensen na
slavnostním koncertě k 35. výročí založení našeho
pěveckého sboru Nova Domus, který se bude konat
dne 18. 6. 2019 na jindřichohradeckém zámku. Paní
Běla Jensen přijede popřát našemu sboru k výročí,
neboť naše škola nese titul „Stonožková“. Byla
vyznamenaná titulem „Zlaté stonožky“ – jako jedna
z 30 škol v ČR. 
Věříme, že přijmete pozvání, navštívíte naší školu a vyberete si některé z dětských
prací, které ozdobí Vaše domovy v průběhu velikonočních svátků.
Pokud chcete vědět více o našem hnutí, navštivte webové stránky:
http://www.stonozka.org