Zpívání v přírodě

Již pošesté se konalo ve dnech 23. a 24. září 2014 v Penzionu SIGMA v Dolním Žďáře soustředění našich dětských pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáček, kterého se zúčastnilo 35 dětí z 5. – 9. třídy.

Program byl pestrý. Kromě náročného nácviku repertoáru na nadcházející koncerty a hlasové výchovy se účastníci soustředění mohli věnovat volnočasovým aktivitám. Výhodou každého ročníku „Zpívání v přírodě“ je i naše pozvání a účast bývalé žákyně školy Mgr. Věry Kümmelové (vyučující zpěvu na ZUŠ Č. Budějovice), která je naší zkušenou, vyhledávanou a dlouholetou hlasovou poradkyní.

Musím pochválit žáky a žákyně 9. tříd – Kateřinu Arnoštovou, Lucii Arnoštovou, Kateřinu Bednářovou, Jakuba – Adama Buka, Tomáše Gašpárka, Pavla Hejdu, Lucii Kratochvílovou, Lucii Martínkovou, Jakuba Masaře, Olivera Sztarsiho, Marii Vlčkovou a Martinu Průchovou – kteří se postarali o zajímavý a pestrý kulturní večerní program. Na pořadu byl i táborový oheň s opékáním špekáčků.

Hitem letošního sborového soustředění se jednoznačně stala píseň „Sára“.

Počasí nám opět přálo, sluníčko svítilo, nepršelo, a proto jsme se 2. den jako každý rok, vydali na zpáteční pěší túru k domovu z Dolního Žďáru do Jindřichova Hradce, to abychom udělali také něco pro své zdraví…

Poděkování patří samozřejmě vedení školy za podporu a za to, že můžeme pracovně strávit 2 dny v příjemném prostředí jihočeské přírody. Mgr. Aleně Heřmanové za vzorný pedagogický dozor.

Děkujeme za sponzorský dar hudební agentuře Showservice, která zajistila odvoz „bagáže“ tam i zpět, zakoupila sladké odměny pro volnočasové disciplíny a částečně i finančně hradila hlasovou poradkyni.

Díky patří i panu Vlastimilu Kocábovi a celé jeho rodině – majitelům Penzionu SIGMA v Dolním Žďáře, kteří nám zajišťují ubytování, prostory ke sportování, odpočinku a výborné stravování během celého soustředění.

Věřím, že se letošní „Zpívání v přírodě“ všem líbilo a už se, „my zpěváci“ těšíme na další ročník v roce 2015!!!

Mgr. Ivana Písařová