Návštěva muzea spojená s výtvarnými workshopy

Třída 8. A navštívila 24. 9. 2014 výstavu Střední umělecko průmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově, která se uskutečnila v Muzeu Jindřichohradecka v křížové chodbě bývalého minoritského kláštera ve Štítného ulici. Při té příležitosti si žáci mohli vyzkoušet pod vedením odborných učitelů výtvarné techniky a to klasickou malbu a sochařskou tvorbu.
Třída 9. B se následující den účastnila pracovní dílny zaměřené na fotografii a scénografii. V rámci projektu Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec proběhla také prohlídka minoritského kláštera a kostela sv. Jana Křtitele. Děti se mohly podívat do veřejnosti nepřístupných prostor.

Všichni žáci se s nadšením zapojili do umělecké tvorby.