Den stromů v prvních třídách

Děti z 1.A a 1.B si vyzkoušely svůj první projekt na téma Den stromů. Celé dopoledne pracovaly ve skupinách, kde si upevňovaly třídní vztahy, rozvíjely kreativitu, za pomoci kamarádů si předávaly vědomosti o podzimní přírodě a o jednotlivých stromech. Téma stromy se prolínalo různými vyučovacími předměty (český jazyk – čtení, matematika, prvouka, praktická výchova). Děti také vyrobily stonožky z přírodnin a natiskly své dlaně místo listů do koruny velkého stromu. Na konci dostaly pamětní list a sladkou odměnu. Projektový den si prvňáčci moc užili a těší se na další.

Autorky: Z. Anděrová a V. Chalupová