Konečně si mohli společně zazpívat!

Náš školní sbor Nova Domus a Novadomáček nemohl po celou dobu omezení zpívat. Po dlouhé době (více jak rok) nastala ta chvíle. Podmínky zpěvu venku s rozestupy nezabránily první zkoušce části našeho sboru. Věříme, že se situace zlepší a celou školou bude opět znět krásný zpěv s hudebním doprovodem Mgr. Ivany Písařové.

0

Ocenění naší recitátorky

Naše žákyně Kateřina Konopová obdržela ocenění za přednášení čtených textů. Za přednes textu “Malované blesky” (autor Ludvík Aškenazy), obdržela od Jihočeského divadla ocenění za krajské kolo přehlídky recitátorů “Dětská scéna”.

K úspěchu gratulujeme a držíme palce do dalšího soutěžení!!!!

Děkujeme za reprezentaci školy.

0

Den dětí

Den dětí proběhl na naší škole již tradičně – soutěživě. Pro první stupeň připravili naši učitelé samostatný program, který i nadále musel splňovat platná hygienická nařízení. I přes ně proběhlo vše v pořádku, počasí se vydařilo a děti se vrátily zpět do školy spokojené. 

Pro žáky 2. stupně připravili naši deváťáci soutěživé dopoledne. Žáci byli rozděleni do skupinek, každá skupinka měla svého doprovázejícího učitele, Po  trase, která vedla přes jednotlivá stanoviště na letiště a obloukem se vracela zpět, museli žáci řešit úkoly, které jim zadávali “deváťáci”. Za  splněné úkoly dostávali dle úspěšnosti odpovědí body. Po jejich sečtení byli vyhlášeni na školním dvoře vítězové – a odměna byla vskutku sladká – koláče “pagáče” pro první 3 týmy.

Den se vydařil. Děkujeme našim deváťákům za krásně připravenou trasu a hezký den.

0

Dodatečné informace k provozu škol – MŠMT

DODATEČNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 21. května 2021 se s účinností od 24. 5. 2021:
 Novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 (bude zveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti nově při sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány. Pro střediska volného času nadále platí zvláštní pravidla, která zakazují, stejně jako v případě volnočasových aktivit mládeže, používání jiných vnitřních prostor, než ve kterých probíhá zájmové vzdělávání včetně šaten.
 Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 (bude zveřejněno ZDE)


o mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.


o novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol v přírodě (umožněných od 31. 5. 2021) tak, že doba, po kterou před odjezdem na školu v přírodě nesmí přijít osoba účastnící se školy v přírodě do styku s fyzickou osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu nebo s fyzickou osobou s jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, se stanovuje na 14 kalendářních dnů. Jinými slovy v písemném prohlášení před odjezdem bude uvedeno, že osoba účastnící se školy v přírodě nebyla v kontaktu s výše uvedenými osobami v posledních 14 kalendářních dnech.


MŠMT dále informuje, že vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna.
Škola v přírodě a školní výlety zatím ještě nejsou povoleny.

Školy v přírodě (ve smyslu § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví) bude možné konat od 31.5. (viz mimořádné opatření ZDE). Od stejného data pak předpokládáme i povolení školních výletů (jako akcí s obdobným charakterem jako je škola v přírodě – tedy vícedenních akcí s přespáním).
MŠMT 21. 5. 2021

0

Čestné prohlášení o negativním testu

Vážení rodiče, 
na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 3. 5. 2021 mohou vaši žáci při vstupu do provozovny (holičství, kadeřnictví,…) nebo amatérští sportovci mladších 18 let při sportovní přípravě organizované sportovními svazy, ve vybraných krajích doložit negativní výsledek antigenního testu čestným prohlášením jejich zákonného zástupce, že ve škole absolvovali nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

Vytvoření čestného prohlášení je snadné. Stačí se jen přihlásit do webové aplikace, na horní liště kliknout na tlačítko Potvrzení COVID-19 a sestavu vytisknout. Pak už zbývá jen doplnit požadované údaje. 

0

Organizace výuky od 24. 5. 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně, a to každé pondělí.

 Ve škole:

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nástup do školy v běžném režimu od 7,40 do 7,55 hodin za dodržení všech hygienických opatření, tj. např. dezinfekce rukou, ochrana úst a nosu, zodpovídá dohled v šatně,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

 

Režim ve školní výdejně:

 • provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,
 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci,
 • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
 • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

     

                                                                                                Ing. Luděk Možíš

                                                                                                Ředitel školy

24.5.2021 Organizace výuky

0