Stonožkově velikonoční jarmark se vydařil

Včera se na naší škole konal velikonoční jarmark pro “Stonožku”. Děti vyráběly velikonoční dekorace, věnečky, zápichy do květináčů, drátkovaly sluníčka a srdce, pletly pomlázky, napekly mufiny, připravily se svými učitelkami chlebíčky, jednohubky, vařily kávu. Mnozí rodiče přispěli i svými výrobky.

Velice nás potěšil velký zájem rodičů, kteří přišli podpořit dobročinnou akci, prohlédnout si a zakoupit výrobky dětí a vyučujících. Výtěžek z celé akce předáme hnutí Stonožka za účelem podpory výzkumu Crohnovy choroby – 18. 6. 2019 na koncertě našeho pěveckého sboru Nova Domus.

Všem zúčastněným děkujeme za práci a ochotu pomoci a přejeme krásné Velikonoce!

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Podle § 165, odst. 2 písm. e) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhodl ředitel školy Ing. Luděk Možíš o přijetí těchto žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

1. 219, 2 . 419, 3 . 619, 4 . 10019, 5 . 719, 6 . 10119, 7 . 919, 8 . 1219, 9 . 10219, 10 . 5819, 11 .10319, 12 . 6419, 13 . 5619, 14 . 10419, 15 . 1619, 16 . 1719, 17 . 2119, 18 . 2219, 19 . 6219, 20 . 10619, 21 . 6519, 22 . 6119, 23 . 2719, 24 . 6619, 25 . 2919, 26 . 3019, 27 . 3119, 28 . 3319, 29 . 3419, 30 . 10919, 31 . 3519, 32 . 11019, 33 . 3719, 34 . 3819, 35 . 6019, 36 . 4219, 37 . 5919, 38 . 11119, 39 . 5719, 40 . 4819, 41 . 5219, 42 . 5419, 43 . 5519

6. A a 6. B na Pražském hradě

Ve středeční ráno 10. dubna 2019 se sešli žáci ze třídy 6. A a 6. B v doprovodu paní učitelek Kadlecové, Outlé a Vondrkové na jindřichohradeckém nádraží. Cílem naší exkurze byla prohlídka Pražského hradu. Pro některé žáky byla zážitkem již cesta vlakem s přestupováním a výlukou za Táborem, kde jsme se museli přesunout do autobusů, nebo samotná jízda metrem na Hradčany. Z celého hradního komplexu žáci mohli vidět chrám sv. Víta, Starý korunovační palác s Vladislavským sálem a „defenestračním oknem, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Výklad paní průvodkyně z cestovní agentury Výuka jinak byl velmi podrobný a zdlouhavý, pro naše žáky ovšem i dlouhé dvouhodinové stání bez možnosti si sednout „udělalo své“ a vypadali velmi vyčerpaně. Ovšem jak se říká, první dojem někdy klame, poté co se děti osvěžily v Mc´Donaldu, ožily jako rybičky. Cestou z Hradu jsme procházeli Nerudovou ulicí přes Karlův most na Staroměstské náměstí s orlojem, dále přes Václavské náměstí na hlavní nádraží. Celý den byl v duchu hesla Výuka jinak, žáci se učili orientovat, neztratit se, zkonkretizovali si památky, které jim najednou ožily. Žáky můžeme pochválit, v hlavním městě nám neudělali ostudu.

Eva Vondrková

Velikonoční “Stonožkový” jarmark

Vážení rodiče,
dovolujeme si pozvat Vás na náš “Velikonoční  – Stonožkový  jarmark”, který se bude 
konat v naší škole, dne 16. 4. 2019 od 15.00 hod.  Velikonočním jarmarkem chceme pomoci svému kamarádovi – žáku naší školy, který
Crohnovou chorobou trpí. Celý výtěžek z akce věnujeme na její výzkum, na který
„Stonožka“ v posledních třech letech přispěla vždy částkou 500 000 Kč.

Naše škola pracuje pro humanitární hnutí „Na vlastních nohou“ – „Stonožku“ téměř od jejího počátku. Letošní rok je velmi významný. Stonožka začíná slavit 30. výročí svého založení, které vyvrcholí v příštím roce. Za tuto dobu jsme svou činností přispěli na mnoho užitečných projektů – vybavení dětského popáleninového centra, pomoc našim postiženým dětem v DPN Opařany, pomoc dětem strádajícím ve válečných oblastech. Spolupracujeme s Armádou ČR. Přispíváme také na vývoj aplikace pro sledování pacientů s Crohnovou chorobou zaměřený na dětské pacienty, který probíhá na Západočeské univerzitě v Plzni.

Výtěžek z prodeje velikonočního tvoření naší školy
chceme předat prezidentce hnutí – paní Běle Jensen na
slavnostním koncertě k 35. výročí založení našeho
pěveckého sboru Nova Domus, který se bude konat
dne 18. 6. 2019 na jindřichohradeckém zámku. Paní
Běla Jensen přijede popřát našemu sboru k výročí,
neboť naše škola nese titul „Stonožková“. Byla
vyznamenaná titulem „Zlaté stonožky“ – jako jedna
z 30 škol v ČR. 
Věříme, že přijmete pozvání, navštívíte naší školu a vyberete si některé z dětských
prací, které ozdobí Vaše domovy v průběhu velikonočních svátků.
Pokud chcete vědět více o našem hnutí, navštivte webové stránky:
http://www.stonozka.org

Duben – měsíc bezpečnosti

Tento týden navštívili děti školní družiny příslušníci PČR a vypravovali jim o své práci. Přivedli s sebou i cvičené psy a ukázali, jak s nimi pracují, jak probíhá jejich výcvik a k čemu je potřebují. Dětem se beseda velmi líbila.

AUTOR: Karolina Kudličková

Velikonoční výstava

Jako každý rok, děti ze školní družiny navštívily výstavku v Baráčnické rychtě, kterou uspořádal ČSŽ. Děti shlédly tradiční velikonoční výrobky vytvořené zajímavými výtvarnými technikami.

AUTOR: Karolina Kudličková

Jak jsou na tom naši žáci 4. tříd v oblasti finanční gramotnosti?

Dne 27. března 2019 se uskutečnil vzdělávací program pro žáky 4. tříd od firmy Ekoma, která se zabývá finančním poradenstvím a finanční gramotností nejen dětí, ale i dospělých.

Paní Ing. Karolína Bedáňová spolu s Mgr. Jaroslavou Benešovou se snažily dětem přiblížit problematiku financí a dluhů.

Celý program byl rozdělen do dvou částí – rodinná finanční bilance a dluhy.                                                 

    Děti se díky zábavné a názorné formě přednášky seznámily s novými termíny jako jsou : dluhová spirála, úroková sazba, půjčka, finanční rezerva, finanční bilance, spotřebitel, střadatel a dlužník.

Přednáška proběhla ve třídách 4. A a 4. B v rámci výuky matematiky.

Autor: N. Kasalová

Klokan

Také v letošním školním roce se žáci 2. stupně zúčastnili matematické soutěže „KLOKAN.“ Soutěže se zúčastnilo 56 žáků od 6. do 9. třídy. Žáci soutěžili ve 2 kategoriích. Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích jsou:

Kategorie BENJAMÍN  ( 6. – 7. třída)

  1. místo Jelínková             6. B     75 bodů                                
  2. místo B. Kačerová         7. B     68 bodů
  3. místo E. Sochorová       7. B     67 bodů

                       

Kategorie KADET  ( 8. – 9. třída)           

  1. místo Měkuta                  9. A     73 bodů
  2. místo Škarda                   9. A     64 bodů                                
  3. místo Jungová                 8. A     61 bodů                                

Stonožka pomáhala dětem

Na pomoc 130 uprchlým dětem v Bagdádu jsme zasílali materiální pomoc – školní potřeby, které věnovali tentokráte vyučující naší školy. Naší pomoc předali dětem osobně zástupci naší armády.

Všem, kteří se na akci podíleli paní Běla Jensen, prezidentka Hnutí “Stonožka”, děkuje.