Blog

Vánoční jarmark 4. A

Žáci ze 4. A naší školy se v tomto pololetí účastní programu České spořitelny “Abeceda peněz”, který je zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti u dětí. Proto si vás celá tato třída dovoluje pozvat na Vánoční jarmark, který se koná ve středu 27. 11. 2019 od 13 do 16 hodin před budovou České spořitelny. Přijďte se podívat a podpořit výsledky jejich tříměsíčního snažení.

Stonožka byla v Praze

Jako každý rok – tak i letos byli naši kreslíři ze Stonožky v Praze na slavnostní “Stonožkové mši” v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Tentokráte nás jelo více. Náš pěvecký sbor Nova Domus byl poctěn možností vystoupit v katedrále a připojit se k velkému pěveckému sboru vytvořeného z několika dětských pěveckých sborů doprovázených sboristy Národního divadla v Praze. Na přípravu a nazkoušení repertoáru měli vskutku málo času – od září letošního roku. Svou premiéru zvládli na výtečnou díky své píli a profesionálnímu výkonu naší sbormistryně Mgr. Ivany Písařové.

V odpoledních hodinách se pak v prostorách arcibiskupského paláce uskutečnilo předání cen vítězům výtvarné soutěže Heraldická zvířata očima dětí. Pedagogové, kteří vedli své žáky při tvorbě soutěžních prací, pak obdrželi  cenu – oficiální poděkování. Mezi oceněnými byla i naše základní škola a Mgr. L. Hrubá.

Děkujeme všem zpěvákům za vzornou reprezentaci školy a výtvarníkům za práci pro hnutí Stonožka.

Mikulášské bruslení

V pátek 6. prosince i na naší škole chodil Mikuláš s andělem a čerty a obdarovávali žáky drobnými sladkostmi.

Děti ve škole postupně navštívil Mikuláš. Z knihy hříchů některým z nich přečetl jejich „poklesky“, čerti trochu pohrozili řetězy, ale vše nakonec zklidnil anděl a rozdal dětem nadílku. Ty se pak vydaly na mikulášské bruslení na zimní stadion, kde na ně již čekal další Mikuláš se svými pomocníky. Tady si všichni společně  zabruslili, zdatnější bruslaři závodili s čerty, ti méně zdatní bruslili s andělem a Mikulášem.  Tradiční mikulášské dopoledne se vydařilo a všichni odcházeli domů spokojení.

Velké poděkování patří žákům 9. tříd, kteří měli nádherné masky a vytvořili pravou kouzelnou atmosféru jak ve škole, tak i na zimním stadionu. Nemaskovaní žáci 9. tříd pomáhali malým bruslařům s obouváním bruslí a bruslaře-nováčky učili na ledě bruslit.

Autor: L. Jelínková

Nova Domus na JINoHRÁtkách

Opět po roce jsme byli osloveni pracovníky Muzea Jindřichohradecka, abychom předvedli vánoční příběh, který měl v loňském roce úspěch. Někteří zpěváci z komorního sboru Nova Domus se v sobotu 30. 11. 2019 nemohli vystoupení na JINoHRÁtkách – festivalu betlémů na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci zúčastnit, protože byli nemocní, anebo měli jiné aktivity, proto jsme museli najít náhradníky z řad spolužáků (anděla ztvárnila Julka Möhwaldová, dům Katka Leblová a Martin Račman) nebo loňských „deváťáků“ (např. Tonda Měkuta nám zastoupil Josefa). Celé představení dopadlo na výbornou a přítomným posluchačům se líbilo.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří v sobotu ve svém volném čase vystupovali: Sašence Plucarové, Barče Častové, Elišce Mikulíkové, Ondrovi Bajerovi, Tondovi a Honzovi Měkutovým, Aničce Růžkové, Julce Möhwaldové, Terce Popprové, Katce Želáskové, Vikině Urbánkové, Katce Leblové, Ádě Severové a Martinu Račmanovi.

Děkuji také pedagogickému dozoru a fotografce Mgr. Jarušce Frišové a rodičům.

Ivana Písařová

Adventní koncert se vydařil

Již jsme si zvykli na vynikající adventní koncerty našich pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáčku. Letošní adventní koncert opět potvrdil jejich kvalitu. 

Není to samozřejmost – je za tím skryta spousta práce a píle všech zpěváčků a jejich paní učitelky – sbormistryně Mgr. Ivany Písařové.

Blahopřejeme k úspěchu,  děkujeme za dobrou reprezentaci školy a držíme palce do dalších vystoupení, která je čekají již tento týden. Mezi velmi významné patří páteční vystoupení v Chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze, na Stonožkové mši, které se samozřejmě účastní i naši “stonožkoví” výtvarníci.

FLORBAL ZŠ a VG – KAT. III

Dne 28. 11. 2019 se chlapci ze 6. a 7. ročníku ve složení:

Jaroš Jáchym, Křivánek Miroslav, Chalupa Rostislav, Strachota Jiří, Tůma Vladimír, Hradský Jakub, Zelinger David, Matoušek David, Hirš Adam

zúčastnili turnaje ve florbale. Bohužel soupeři ze Slavonic, Suchdola nad Lužnicí a Dačic nám turnaj moc nezpříjemnili a chlapci se museli smířit ze čtvrtým místem. Ale, příští rok si slíbili lepší umístění. 

Hana Rusová

POZVÁNKA

V úterý 3. prosince 2019 od 17 hodin se v kostele sv. Jana Křtitele koná adventní koncert Chvála zpěvu. Jste všichni srdečně zváni!

Ivana Písařová

4. A se naučila “Abecedu peněz”

Děti ze 4. A se od září zúčastnily programu “Abeceda peněz”. Jedná se program pořádaný Českou spořitelnou, zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti u dětí s akreditací MŠMT.

Nejprve děti ve třídě navštívila pí. Mauerová, která je proškolila v základních pojmech, jako je např. půjčka, úrok, investice, zisk apod. Také dětem vysvětlila, jak nejlépe s penězi hospodařit, na co je dobré si peníze půjčit, na co vůbec ne, jak správně šetřit. Děti  navštívily Českou spořitelnu, kde si prohlédly jednotlivá oddělení a dokonce zavítaly do trezoru. Po exkurzi děti založily fiktivní firmu “Dílna vánočních skřítků”, naplánovaly, co a jak budou prodávat na Vánočním jarmarku, rozdělily si funkce a nakonec převzaly půjčku 3000 Kč, které měly  správně investovat, tzn. nakoupit materiál na výrobu věnců, andílků, svícnů a dalších věcí, které prodávaly na jarmarku. Skoro dva měsíce při pracovním vyučování a výtvarné výchově děti nadšeně lepily, stříhaly, tiskaly, navlékaly, zkrátka snažily se vyrobit krásné dárečky. Svou pomocí přispěli i rodiče, kteří na společné dílně dětem pomohli s vázáním věnců a svícnů.Některé maminky  napekly perníčky a koláče, které byl též k prodeji na jarmarku.

Dlouho očekávaný Den D přišel 27. listopadu. V pravé poledne děti vyrazily před Českou spořitelnu , kde vystavily své výrobky a čekaly na své zákazníky.  Ti na sebe nenechali dlouho čekat a postupně přicházeli další. Odpoledne uběhlo rychleji, než jsme čekali. Výrobků ubývalo a  peněz přibývalo. V 16 hodin odevzdaly děti své kasy k přepočítání a s napětím čekaly na výsledek. Když paní učitelka oznámila výsledek, spadl všem kámen ze srdce – nejen, že děti mohly vrátit půjčku, ale zároveň se radovaly ze skvělého zisku. A jak s ním naloží? To je zatím tajemství…

Protože se na jarmarku nestihly prodat všechny věci, rozhodly se děti, že udělají radost babičkám  v Domově s pečovatelskou službou U Nemocnice, kam  hned druhý den paní učitelky zavezly dárečky.

Celá 4. A děkuje paní učitelce Anděrové a Jelínkové za pomoc při organizaci Vánočního jarmarku a vedení školy a rodičům za pomoc a podporu.

Zapsala: S. Licehamrová

Novadomáček zpíval na výstavě „Ladovská zima“

Pěvecký sbor Novadomáček si zazpíval na vernisáži výstavy „Ladovská zima“. Malí zpěváčci se zhostili úkolu velmi zodpovědně, vzorně reprezentovali školu a patří všem velké poděkování!

Děkuji též rodičům za vstřícnost a ochotu, paní učitelce Mgr. Jiřině Kadlecové za pořízení fotografií z vystoupení a pedagogický dozor.

Mgr. Ivana Písařová

Úspěch Anežky Šimonové

Letošní krásné 2. místo jihočeského Junior Cup v triatlonu získala žákyně 8.A, Anežka Šimonová. Anežka jezdila na všechny závody v rámci Jihočeského kraje a sbírala body. V sobotu 9.11. 2019 proběhlo vyhlášení. Od prvního místa (150 bodů) ji dělily pouze 4 body, přičemž minulý rok získala 1. místo.

Za úspěchy gratulujeme!

Mgr. Marie Popelková

Dějepisná olympiáda

Ve středu 20. listopadu 2019 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Olympiády se dobrovolně zúčastnilo 8 žáků ze tříd VIII. B, IX. A a IX. B. Osmý ročník byl ve velké nevýhodě, neboť tematické zaměření letošního ročníku je „Dlouhé století se loučí (1880-1920)“ a tuto oblast historie jsme zatím neprobírali. Nejlepšího výsledku stejně jako loňský rok dosáhl Vojtěch Sviták z IX. B, který postupuje do lednového okresního kola. Všem zúčastněným děkuji za snahu a zájem o historii. Věřím, že příští rok bude účast ještě hojnější a výsledky alespoň stejně dobré jako letos.

Mgr. Eva Vondrková