Vynikající výkony – koncert k 35. výročí Nova Domus

Dne 18. 6. 2019 se na 3. nádvoří Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec uskutečnil koncert na oslavu 35. výročí založení pěveckého sboru Nova Domus.

Na koncert přijali pozvání milí hosté, kteří svými pěveckými a špičkovými muzikantskými výkony pozvedli tento koncert na vynikající kulturní zážitek. Byl to především patron našeho pěveckého sboru pan Josef Vágner, poté operní a muzikálová pěvkyně Michaela Gemrotová, Kapela KLASIX, která zaujala svým hudebním mistrovstvím. (DĚKUJEME!!!.)

I náš pěvecký sbor podal tradičně výborné výkony. Velkému potlesku se těšil zejména sólista Jakub Kümmel, který zaujal svým vystoupením. 

Koncert poctila svou návštěvou velmi významná osobnost – prezidentka hnutí “Stonožka” paní Běla Gran Jensen, která přijela popřát sboru “Sonožkové” školy vše nejlepší k výročí a převzala z rukou dětí výtěžek z velikonočního jarmarku věnovaného na výzkum Crohnovy choroby – 16 156,00 Kč. Dalšími milými hosty byl hudebník pan Karel Vágner s rodinou, starosta města Ing. Stanislav Mrvka, ředitel společnosti Fruko Schulz – Ing. Josef Nejedlý a ostatní hosté. 

Koncert měl vskutku mimořádný úspěch – i mimořádnou délku. Nádvoří zámku jsme opouštěli kolem 11. hodiny plni krásných dojmů a hudebních zážitků. Poděkování patří samozřejmě všem účinkujícím – zejména panu Josefu Vágnerovi a jeho hudebním hostům a Mgr. Ivaně Písařové, která byla za své úsilí odměněna výborným výsledkem koncertu.

Děkujeme všem našim zpěvákům za výbornou reprezentaci školy a jejich rodičům za podporu sboru a trpělivost.

Slavnostní koncert 18. června 2019 se povedl

Oslava 35 let DPS Nova Domus proběhla velice důstojně. Co víc si přát než nádherné prostředí – 3. nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci, úžasné hosty – profesionální umělce zpěváky Josefa Vágnera, Michaelu Gemrotovou, vynikající kapelu KlasiX a skvělé publikum.

Příprava a organizace tohoto „megakoncertu“ byla velice náročná a probíhala prakticky od ledna 2019. Chtěla bych především pochválit všechny zpěváky obou našich pěveckých sborů Novadomáček i Nova Domus od těch nejmenších až po ty „ve svém věku“! Nacvičovali jsme speciální program pro tyto 2 sbory, dále bývalí členové sboru měli svůj vlastní program. Velmi oceňuji jejich přístup, našli si každý týden při zaměstnání a při každodenních povinnostech čas na zkoušku a naučili se repertoár za tak krátkou dobu zpaměti. Skláním se před Vámi „maminy“! Dále chválím všechny výborné sólisty Tondu Měkutu, Honzíka Měkutu, Sašenku Plucarovou, Míšu Mikulíkovou, Jakuba Kümmela, hudební doprovazeče Christie Kalajovou, Tondu Měkutu, Ondru Bajera a naše hosty Vláďu Štefla a Vláďu Bartoše – všichni jste odvedli skvělou práci na profesionální úrovni! Děkuji všem účinkujícím za skvělou reprezentaci školy! Poděkování patří i pedagogickému dozoru paní Hance Krajícové, Jarušce Fričové, Marice Hamrové, dále vedení školy a samozřejmě rodičům za trpělivost a vstřícnost!

Mgr. Ivana Písařová

Rebel Run 2019

Každoroční součástí půlmarotonu v Jindřichově Hradci je i souboj místních škol v běhu na 2 km. U konečného pořadí nezáleží na nejrychlejších časech, ale počtu zúčastněných žáků a učitelů každé školy. Tradiční 4. místo z let minulých jsme tentokrát vylepšili na místo 2., což nás rovněž zavazuje k přípravě na příští ročník, kde budeme útočit na celkové vítězství. Všem zúčastněným žákům a učitelům patří poděkování za sportovní výkon.

Jan Beneš

1. místo v plavecké olympiádě ocenil i pan starosta

Oceněni panem starostou byli naši plavci – mladší kategorie, kteří dokázali v amatérské kategorii porazit plaveckou 5. základní školu, zanechali za sebou i 2. ZŠ a celou soutěž v této kategorii vyhráli. Putovní pohár a plaketu převzal z rukou pana starosty a zástupců plaveckého bazénu ředitel školy Ing. Luděk Možíš.

Všem dětem blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Pan starosta ocenil neúspěšnější žáky

Dne 19. 6. 2019 se uskutečnilo ocenění nejúspěšnějších žáků naší školy panem starostou Ing. Stanislavem Mrvkou. Žákům blahopřál též místostarosta Bc. Radim Staněk a vedoucí odboru školství PhDr. Jitka Čechová.

Z naší školy byli vyhodnoceni a do kroniky města se zapsali tito žáci: Jakub Kümmel, Anna Drobilová, Alexandra Plucarová, Viktor Kotalík, David Matoušek.

Všem oceněným žákům děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme k úspěchu!!!

Školní výlet 4.A, 4.B a 2.A

Dne 24. 5. 2019 jsme se s dětmi vydali do Českých Budějovic. Nejdříve navštívily děti Laser Space, která sídlí přímo na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Zde si děti užily aktivní zábavu ve vnitřní aréně. Každá třída byla rozdělena do několika týmů, které soutěžily o nejvíce získaných bodů pomocí zásahu laserem. Poté jsme se přemístili na Výstaviště, kde pro děti byl přichystán bohatý program (ukázka vojenské techniky, horolezecké stěny, skákací hrad …), který připravili vojáci České republiky k blížícímu se Dni dětí.

Autor: J. Frišová

Slavnostní koncert Nova Domus – 35 let – vstupenky

Slavnostní koncert – vstupenky

V úterý 18. června 2019 od 19.30 hod. se uskuteční Slavnostní koncert k 35. výročí založení dětského pěveckého sboru Nova Domus.

Produkce p. Josefa Vágnera poslala speciální nabídku pouze pro žáky naší školy, a to možnost zakoupit si vstupenky na tento koncert s 50% slevou, tedy za 149 Kč. Pokud by žáci měli o zlevněné lístky zájem, zarezervují si je u Mgr. I. Písařové do pondělka 17. června 2019.

Školní výlet třídy 6. B

Hurá!!! Předpověď počasí na úterý 4. června 2019 je více než slibná. Jasno, 28 °C. Třída 6. B jede totiž na školní výlet do Třeboně.

         Z autobusového nádraží v Třeboni jsme prošli kolem lázní Berta a napojili se na Stezku zdraví, kde jsou různá stanoviště (činky, hrazdy…), na nichž si můžete vyzkoušet svoji fyzickou kondici a zdatnost. Pak jsme pokračovali přes hráz Opatovického rybníka až na hráz rybníka Svět. Děti si zapnuly krokoměr a předháněly se, kdo ušel více kroků (až 17 tisíc), ale samotný okruh měřil 6 km. Kdo nevěří, ať to zkusíJ. Krčínovo dílo, rybník Svět, kterému se říkalo Nevděk, protože kvůli výstavbě bylo zbouráno třeboňské předměstí, jsme pak obepluli na výletní lodi.

         Kolem poledne jsme se přesunuli do centra, kde byli žáci rozděleni do 7 skupin a plnili úkoly týkající se historie města. Oddechový čas celá třída strávila v Zámeckém parku, kde kluci hráli fotbálek a holky např. Hutututu. Pak už nás čekala jen návštěva Záchranné stanice Vydra, což byl pro děti asi i přes velké horko největší zážitek. Mohly si pohladit a vzít do rukou zvířata, která normálně volně žijí v přírodě nebo v zoologických zahradách. Velký úspěch mělo malé srnče, ježek, fretka, vydry, sova pálená, ale nejvíc asi krajta královská. Nebojácně ji braly do rukou a hrdě se fotily. Z výletu jsme si jistě všichni odnesli krásné vzpomínky.

Mgr. Eva Vondrková

Výlet 5. B

Nejlepší školní výlet, co jsme kdy zažili. Pekli jsme si kuře v zemi (nejlepší kuře, které jsme kdy jedli). Byla veliká sranda a bylo to opravdové dobrodružství. Hráli jsme různé hry, stříleli jsme ze vzduchovky, naučili jsme se rozdělávat oheň křesadlem, povídali jsme si o tom, co je v životě důležité k přežití. Spali jsme také v lese pod plachtou, kde jsme si vyprávěli různé příběhy. Vzpomínky z výletu nám zůstanou na celý život. Děkujeme vojákům za skvělý výlet.

5. B

Den dětí – sportem pro radost

Letošní Den dětí jsme oslavili již v pátek 31. 5. Žáci 9. třídy spolu se svojí třídní učitelkou si pro ostatní děti z 5. – 8. ročníku připravili zajímavý program. Všechny žáky nejdříve rozdělili do 10 skupin a ty pak se svými učiteli postupně prošli trasu od parku pod gymnáziem až na Zvěřinovu vyhlídku. Cestou na 8 stanovištích plnili různé sportovní a vědomostní úkoly a sbírali body za jejich splnění. Na závěr byly první dvě skupiny odměněny pizzou a velkým koláčem. Den se vydařil a všem se moc líbil.

Poděkování patří hlavně žákům 9. A, kteří vše zvládli na jedničku.

Mgr. Dana Hromádková