Březen – měsíc knihy

Všechna oddělení školní družiny uspořádala výstavu knih a děti si do knih vyrobily záložky.

Autor Iva Horalová