Veselé zoubky

Jako každoročně, tak i v letošním roce jsme přijali nabídku od drogerie DM zapojit se do projektu veselé zoubky. Projekt spočíval  v tom, že si žáci 1. tříd se svou paní učitelkou prošli s “Hurvínkem” celý pohádkový program věnovaný zdravým zoubkům, pohovořili o zdravé výživě a na interaktivní tabuli si procvičili získané poznatky. Odměnou za vykonanou práci byla taštička s dárky, kterou věnovala drogerie DM. V taštičce nechyběl kartáček na zuby, zubní pasta, časomíra pro čištění zoubků a další pozornosti pro děti.

Akce se zdařila. Poděkování patří paním učitelkám a dětem, které se ochotně zapojily do projektu.

Poděkování patří také drogerii DM za krásné dárky a kvalitně připravený program.

Mgr. L. Hrubá