Keramické a sochařské sympozium

 

I přes nepřízeň počasí se uskutečnil v budově 1. ZŠ V Jindřichově Hradci 3. ročník keramicko – sochařského sympozia, kterého se zúčastnili zástupci 3 základních škol našeho města. Byly to týmy z 3. ZŠ, 2. ZŠ a 1. ZŠ.

Sochařskou část sympozia byli organizátoři nuceni zrušit, kvůli deštivému počasí. Uskutečnila se tedy pouze tvorba v keramice – modelování. Organizátorem celé akce je Střední uměleckoprůmyslová škola Anežky České v Českém Krumlově. Mgr. Josef Horák, který vyučuje daný předmět na SPUŠ, zaštiťuje tuto akci již 3. rokem. Přiváží s sebou kromě materiálu i studenty z vyšších ročníků, kteří radí dětem s postupem prací na jejich výtvarném díle. Žáci mají možnost „osahat“ si keramické řemeslo. Jejich výrobky jsou v Českém Krumlově vypáleny a přivezeny zpět do hradeckých škol.

I přes nepřízeň počasí vládla mezi tvůrci dobrá nálada a akce se zdařila.

0

Den zdraví

Náš „Den zdraví“ se v letošním školním roce uskutečnil 1. 6. 2011 pod názvem „Holena chce jahody“. Program inspirovaný pohádkou O dvanácti měsíčkách byl určen pro všechny žáky 1. stupně. Jednotlivé úkoly, které skupinky žáků plnily, se svou náplní tematicky vázaly k problematice zdravého životního stylu a zároveň k jednotlivým měsícům kalendářního roku. Když se vlády chopil mrazivý Leden, řešili žáci důležitost vhodného oblečení jako prevence omrzlin a podchlazení, dále se učili poskytovat právě v takovém případě správně první pomoc. Březen je zase naučil znát léčivé bylinky a připravit čaje proti horečce či při nachlazení. Červenec je bezpochyby dobou relaxace a výletů, proto prověřil žáky ze znalostí dopravních značek, povinného či doporučeného vybavení jízdního kola apod. Na vítězné družstvo čekala sladká odměna v podobě dortu, zcela symbolicky samozřejmě jahodového. Velký dík patří žákům 7. B třídy, která program pro své mladší kamarády připravila.

 

0

Spolupráce s knihovnou

V rámci projektu městské knihovny s názvem „UŽ JSEM ČTENÁŘ“ navštívila koncem února paní Malá žáky z třídy 1.  A. Děti plnily různé úkoly – dokončovaly rýmy u básniček, poslechly si rýmovanou pohádku a hledaly podle říkanky příslušný obrázek. Na příběhu o Honzíkovi si děti zopakovaly režim dne.

Dne 29. 3. se třída 1.  A zúčastnila besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou v městské knihovně. V současné době děti nadšeně poslouchají vyprávění z její knihy Rošťák Olivek, kterou jim jejich paní učitelka Dalíková čte na pokračování.

Projekt bude ukončen v červnu letošního roku.

0

Masopustní karneval

Dne 10. 3. se v družinách naší školy uskutečnil masopustní karneval. Děti se převlékly do masek, poté následoval slavnostní průvod masek školou. V tělocvičně školy se pak uskutečnily soutěže družstev družin, které byly zakončeny diskotékovým tančením. Poděkování patří vychovatelkám školních družin za organizaci akce a rodičům dětí za přípravu nádherných masek.

0

Beseda s policií v 1. třídě

Do naší 1. třídy si 25. 1. 2011 přišla s dětmi popovídat o možném nebezpečí při setkání s cizími lidmi mluvčí policie Hana Millerová. Hovořila s dětmi o mezilidských vztazích a nutné obezřetnosti při setkání s cizími lidmi, jejichž chování je podezřelé. Došlo i na zopakování bezpečné cesty ze školy domů a opatrnosti při přecházení silnice. Nejšíkovnější děti byly odměněny za své správné odpovědi drobnými dárky.

0

Beseda s Policií České republiky

Dne 15. 6. 2010 se v naší škole uskutečnila beseda se zástupci Policie České republiky. Zástupci policie dětem z 8. a 9. ročníků zdůraznili nutnost dodržování zásad bezpečnosti při jízdě na kole a motocyklu na komunikacích. Upozornili na nebezpečnost používání návykových látek před jízdou a právními důsledky vyplývajícími z jejich používání. Dále jim byla předvedena ukázka funkce silničního radaru.

Zároveň tisková mluvčí policie p. Millerová předala nejúspěšnějším dětem z 2. ročníku ceny za celoroční práci ve výchovném programu Ajax.

0

Den dětí

Letošní oslava “Dne dětí” se opět zdařila. Probíhala soutěžně i přes nepřízeň počasí. Děti byly rozděleny do několika týmů a na připravených stanovištích v ulicích a parku města plnily úkoly zaměřené na historii našeho města (v rámci projektu školy “Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec”). Všechny děti obdržely drobnou odměnu, největší radost měl pak vítězný tým z výborného dortu. Poděkování patří p. učitelkám Mgr. I. Písařové a Mgr. H. Peckové za přípravu a organizaci akce.

 

 

vítězný tým
vítězové
rozdělování do týmů
0

Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce do škol“ s finanční podporou Evropského společenství.
Základním cílem projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. (Žáci naší školy dostávají v rámci tohoto projektu zdarma ovoce a ovocné produkty k svačině – 1x týdně. V rámci tohoto projektu připravuje naše škola i „Den zdraví“, kde se žákům zdůrazní nutnost zdravého životního stylu.)

plakat

0