Dopravní výchova v družině

Během měsíce dubna se děti z oddělení Dráčků ve školní družině učily znát dopravní značky. Při výtvarné činnosti malovaly dopravní prostředky i značky a z obrázků  udělaly krásnou nástěnku.                                                             Autor: I. Horalová

PB190005 PB190007 PB190008 PB200010 PB200011 PB240003 PB270002 PB270003 PB270004