Školní družina u hasičů

Děti ze školní družiny navštívily Hasičský záchranný sbor v našem městě. Hlavně pro chlapce byla návštěva velkým zážitkem, jelikož měli možnost se důkladně seznámit s hasičskými vozy.                                                            Autor: I. Horalová

PB260009 PB260010 PB260014 PB260017 PB260018 PB260019 PB260020 PB260021 PB260025 PB260027 PB260029 PB260030 PB260031 PC010001 PC010002 PC010004 PC010005 PC010020