Lucemburkové na českém trůně

V rámci výuky vlastivědy žáci  4.A  navštívili muzeum ve Štítného ulici. Výukový program  se věnoval právě probíranému učivu o Janu Lucemburském, Karlu IV. a Václavu IV. Nejprve si s paní Machartovou  zopakovali dějinné události  a zhlédli video o době gotiky a jejích panovnících. Potom se přesunuli k záhadným kufrům plných zajímavých věcí.  V nich se děti dověděly o tom, jak a co lidé jedli a pili, jak vařili a topili, jaké měli zbraně i s čím si děti v té době hrály. Všechny předměty si měly možnost osahat a vyzkoušet. Nakonec se dobrovolníci postupně navlékali do vrstev tehdejšího oblečení. I s pomocí kamarádů bylo oblékání náročné, ale velmi zábavné. Doba strávená v muzeu se všem líbila a těší se na další podobné programy.

Autor: H. Dalíková