Školní kolo biologické olympiády

Dne 11. 3. 2015 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. roč.) i kategorie C (8. a 9. roč.). Soutěže se zúčastnilo 11 žáků, kteří řešili teoretické i praktické úkoly – poznávání přírodnin. Nejlepších výsledků dosáhli – A. Urbánková, K. Bednářová a J. Krejčí, kteří dále postupují do okresního kola.
Blahopřejeme. Mgr. D. Hromádková