Olympijský čtyřboj prvních tříd

V pátek 15. 6. se prvňáčci zúčastnili Olympijského čtyřboje. Mezi disciplíny patřily skok do dálky, hod míčkem, běh na 50 m a štafeta. Kromě toho si děti mohly vyzkoušet netradiční disciplíny, jako přetahování lanem, lezení jako rak, vedení slepého (kdy jeden měl zavázané oči) nebo slalom.  Děti soutěžily rozděleny do družstev a také byly jako družstvo hodnoceny. Všichni zúčastnění závodili s velkou chutí, a i když vítěz může být jen jeden, pravého sportovního ducha ukázali úplně všichni.

Velký podíl na  realizaci sportovního klání měli kamarádi ze 7. B, kteří zajišťovali hladký průběh čtyřboje i netradičních disciplín. Všem moc děkujeme za jejich příkladnou pomoc!

Autor: Z. Anděrová