PRVNÍ TÝDNY VE ŠKOLE

V prvním týdnu měly děti zkrácené vyučování a při něm se učily správně sedět v lavici a držet tužku, připravovat si věci na lavici a poznávaly své nové spolužáky podle jména.

Dnes už děti umí několik písmen a básniček, počítají do pěti a na uvolňovacích cvicích si připravují ruku na psaní v písankách.  V prvouce si připomněly pravidla správného přecházení vozovky a některé dopravní značky.