Noc s panem Andersenem

V pátek – 31. 3. 2017 se uskutečnil 3. ročník noci s panem Andersenem, který se koná na podporu dětského čtenářství u příležitosti narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy.

Tato akce je spojena s přespáváním dětí v knihovnách, školách za doprovodu čteného slova – zejména pohádek.

V naší škole spaly třídy I. A, I. B, II.A, II. B a IV.A se svými třídními učitelkami Mgr. V. Luksovou, Mgr. S. Licehamrovou, Mgr. J. Pavlíčkovou, Mgr. J. Frišovou, Mgr. Z. Anděrovou a vychovatelkou I. Vicanovou. S organizací večerního programu vypomohly Mgr. L. Jelínková  a Mgr. L. Hrubá.

Naše paní učitelky připravily pro své děti čtení pohádky “Císařovy nové šaty”, kterou jim v tělocvičně školy přečetla Mgr. L. Jelínková. Potom se děti odebraly do svých učeben, kde je čekala příprava “nočního ležení” a plnění řady úkolů a soutěží. Došlo i na cestu odvahy pro nejstarší děti, které se ve své třídě zabývaly čarováním a příběhem Harryho Pottera. Rodiče měli samozřejmě starost, aby jejich ratolesti nestrádaly a dodali pestrou paletu pečených buchet, koláčů, bábovek a řezů. Takže děti si užily i po této stránce a vzájemně ochutnávaly výrobky maminek.

Jediné, co jsme se za celý večer nedozvěděli, bylo které “císařovy šaty” byly ty nejkrásnější. Jestli ty krásně modré, nebo motýlkové, nebo šaty s volánky…