Výuka na stanovištích

Žáci ze druhých tříd si v říjnu vyzkoušeli novou formu výuky – práci na stanovištích. Tématem byl “Podzim”. Děti byly rozděleny do skupin a na pěti stanovištích je čekaly různé úkoly, které prověřovaly jejich znalosti z českého jazyka, matematiky a prvouky. Důležité bylo, aby spolu děti v rámci skupiny spolupracovaly, aby si dokázaly výhodně rozdělit úkoly a správně práci naplánovaly. Děti se seznámily s některými podzimními pranostikami, hledaly v kalendáři,  procvičily si řazení podle abecedy, počítání do 20, zopakovaly si stromy a keře. Společně také podle daného postupu vytvořily podzimní strom. Na závěr děti zhodnotily svou týmovou práci. Dětem se nový způsob výuky velice líbil a rády by si ho brzy zopakovaly.

Autor. S. Licehamrová, N. Kasalová