VZPoura úrazům

Žáci prvních a druhých ročníků se v tomto týdnu  zúčastnili preventivního programu VZP “VZPoura úrazům”. Projekt je zaměřen na prevenci úrazů dětí a na zmírnění rizikového chování. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se díky vlastním příběhům a osobní zkušenosti snaží dětem problematiku úrazů přiblížit a naučit je úrazům předcházet. Program byl pro děti velice zajímavý a poučný. Děkujeme ambasadorům paní Jarmile Onderkové a Janu Rajznoverovi za návštěvu v naší škole.

S. Licehamrová