Informace pro rodiče žáků.

V době školních prázdnin budou úřední dny vždy v pondělí od 8. 00 hod. do 12. 00 hod.

Zajištění obědů a přihlášek do školní družiny bude probíhat v posledním srpnovém týdnu od 29. 8. do 31. 8. 2012.