Výchovný poradce zaměřuje svoji činnost do následujících oblastí

  • Spolupráce s učiteli

zjišťování problémů v třídních kolektivech
zjišťování důvodů zhoršujícího se prospěchu studentů
Evidence žáků s SVP, vedení dokumentace, komunikace s PPP
Pomoc při zpracování zpráv PPP
Pomoc při zpracování IVP a jeho realizaci
Zprostředkování nových metod diagnostiky a intervence ve spolupráci MP a KP

  • Spolupráce s rodiči 

Individuální schůzky s rodiči u problémových studentů

  • Spolupráce s metodikem prevence 

Vypracování preventivního programu a plánu poradenství
Strategie předcházení šikaně 
Společné řešení problémů či krizových situací

Kontakt: Mgr. Lenka Jelínková, lenka.jelinkova@1zsjh.cz

Celý dokument programu poradenských služeb naleznete zde