Zábavná matematika s matematickým počítačovými programy na základní škole

Ve školním roce 2004/2005 se začíná matematika učit novým a moderním způsobem pomocí matematických počítačových programů. Tato výuka byla zavedena do 9. ročníku v rámci povinně volitelného předmětu Matematika na počítači a dále byl na škole zřízen kroužek (nepovinný předmět), který navštěvují vybraní žáci podle svého zájmu. Kroužek i výuku matematiky v 9. ročníku vede Mgr. Miroslava Chrstošová.

Na tento projekt byly na základě “Metodiky pilotních projektů v rámci realizace SIPVZ” vyhlášené Ministerstvem školství Základní škole Štítného 121 přiděleny státní dotace. Práce s počítačem se v dnešní době již jeví jako samozřejmost a úkolem školy je naučit žáky kvalitně počítač využívat.

Pomocí programu Cabri Geometrie i žák, který neumí tužkou a pravítkem úhledně rýsovat, dokáže na počítači vytvářet čisté rysy. Žáci rýsují na první pohled obrázek matematice velmi vzdálen, ale postupně v něm objevují matematické souvislosti. Metodice výuky Cabri Geometrie se podrobně věnuje Pedagogická fakulta v Českých budějovicích: www.pf.jcu.cz/cabri

Program Comenius Logo podporuje hlavně logické myšlení a obsahuje základy programování. Více o pragramu najdete na stránce www.pf.jcu.cz/p-mat, odkaz “Logo”.

Využití Excelu je v dnešní době již tak rozšířené, že každý žák by si měl tento program osvojit.

Málo žáků má oblíbené téma rovnic a grafů. Program Derive nebo SMath jim toto téma přiblíží a i bez obtížných výpočtů zvládnou žáci všechny úkoly. Informace o pragramu Derive jsou opět na stránce www.pf.jcu.cz/p-mat.

Výukou matematiky se zabývá i nový server www.e-matematika.cz

Projekt sleduje tyto cíle:

  • Zvýšit oblíbenost předmětu matematika
  • Naučit žáky aktivně a efektivně využívat matematické počítačové programy.
  • Rozvíjet jejich logické a matematické myšlení.
  • Ukázat žákům na počítači souvislosti s poznatky získanými klasickou výukou.

Následují práce, které žáci tvoří při výuce v programu Cabri Geometrie:

Práce vytvořené v programu Imagine Logo:

Ve školním roce 2005/2006 pokračuje výuka předmětu povinně volitelného “matematika na počítači” v 9. ročníku, kde žáci řeší matematické příklady a problémové úlohy pomocí výše zmíněných programů. Výuka tohoto předmětu bude pokračovat i v následujících letech.

Se zrušením povinně volitelných předmětů bohužel ubývá i prostor pro zařazení těchto matematických progarmů do výuky. Přesto se snažíme i v tomto školním roce 2013/14 zařadit do výuky práci s matematickými programy v rámci předmětu matematika nebo informatika. Žáci mají možnost se s některými programy seznámit alespoň rámcově.