Hudební výchova na 2. stupni základní školy zábavnou formou s moderní počítačovou a reprodukční technikou.

Jednoletý pilotní projekt schválený pro školní rok 2006/2007

Prezentace vytvořené v rámci projektu “Hudební výchova … “:

V rámci projektu využíváme i softwarů k vytváření doprovodů různých stylůa žánrů písniček, které se učí v HV na ZŠ.
U písní (viz ukázky) bylo použito těchto softwarů: FINALE, NOTATION MACHINE, AUDACITY a BAND – IN – A – BOX.

Rolničky

Narodil se Kristus Pán
Video

Hodnocení projektu “Hudební výchova na 2. stupni ZŠ zábavnou formou s moderní počítačovou a reprodukční technikou”.

Autor projektu: Mgr. Ivana Písařová

Cílem tohoto projektu je začlenění počítačové techniky do předmětu hudební výchovy. Žáci si pomocí počítačových programů vyhledávají informace o osobnostech z oblasti hudby,vytvářejí prezentace, upravují písně, dokončují jednoduché melodie.

Závěr: Práce děti baví, více si zapamatují informace o životě hudebních osobností, při tvorbě prezentacísi prohloubí znalosti práce s PC a rozvíjejí kreativní přístup k řešení samostatných úkolů. Projekt je přínosem pro výuku hudební výchovy na 2. stupni ZŠ.

Hodnocení napsala: Irena Daňková, učitelka HV, ZŠ J. Hradec II, Jarošovská 746