Kariérové poradenství spojuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění našim žákům.

Kariérový poradce spolupracuje úzce s Jihočeskou hospodářskou komorou (Jhk), kde formou workshopů získávají žáci praktické zkušenosti a přehled o možnostech budoucího povolání. Workshopy probíhají během celého školního roku a jsou cíleny na žáky 6., 7. a 8. ročníků s ohledem na profesní uplatnění.

V rámci poradenské činnosti kariérové poradenství a poradenská činnost při rozhodování o dalším vzdělávání a budoucí profesi žáků nabízí možnosti spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), kde je možnost požádat o psychologické vyšetření k volbě povolání.

Zajišťujeme skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích poboček Úřadu práce ČR a poskytujeme informace žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

Pro naše žáky využíváme kurzy, workshopy a doprovodné programy od Muzea fotografie a obrazových médií, Muzea Jindřichohradecka a Hvězdárnou prof. Fr. Nušla. Naše škola nabízí žákům pracovní a profesní počítačovou diagnostiku testů COMDI.

Časová dostupnost služeb:

Kariérový poradce je k dispozici zákonným zástupcům a žákům v konzultačních hodinách (pondělí dopoledne, středa odpoledne), případně mimo konzultační hodiny po předcházející domluvě. Individuálně si lze dohodnout termín konzultační hodiny po telefonické domluvě.

Kontakt: Mgr. Květoslava Bartošová, kvetoslava.bartosova@1zsjh.cz