Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044

Sekce anglického jazyka se na projektu „Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec“  podílela překladem výkladového slovníku – Odívání v období  renesance.

Skupina 12 žáků  9. ročníku si zvolila ze svých řad svého manažera, který slovník rozdělil na jednotlivé části a ty byly ve dvojicích překládány. Žáci ke své práci používali převážně elektronické slovníky. Práce s počítačem při překladu nebyla novinkou, neboť výuka anglického jazyka je pravidelně vyučována i touto formou. Nový ale byl styl práce, se kterým se žáci sžili velice rychle. Zprvu pracovali jen ve dvojicích, ve kterých připravovali překlady jednotlivých částí, a poté celá skupina společně konzultovala a upravovala části do finální podoby. Důraz byl kladen nejen na přesnost, ale i stručnost a srozumitelnost textu. Nebylo možné použít složité anglické konstrukce, proto nejdůležitější a zároveň nejobtížnější částí bylo hledání vhodných ekvivalentních vyjádření. Následné formální úpravy v programu Microsoft Word žáci provedli bez jakýchkoli obtíží.

Hlavním přínosem této části projektu pro výuku anglického jazyka je vlastní práce s cizím jazykem, praktické seznámení se s volným překladem, který ovšem zachovává smysl české předlohy, spolupráci v rámci dvojice, skupiny a manažerskou činnost jednotlivce.

Práce žáků ve školním roce 2010/2011:

Gotika – slovník – prvky architektury

gotika-slovník_pojmy_aj
Secese – slovník

secese_slovnik 1

Práce žáků ve školním roce 2009/2010:

Slovník Baroko a rokoko – odívání

Baroque_Rococo
Barokní slovník

Baroko slovník_Aj

Práce žáků ve školním roce 2008/2009:

Slovník historických pojmů – odívání

renesancni_odivani.aj
Slovník historických pojmů – vývoj jazyka

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.