Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044

Začátkem února 2009 byl návštěvou ve Státním oblastním archivu v Jindřichově Hradci zahájen školní projekt pro „Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec“.

Žáci si prohlédli předměty a listiny z doby renesance, manažeři jednotlivých skupin vypracovali podle vystavené předlohy rodokmen pánů z Hradce. Ten byl později srovnán s rodokmeny českých královských rodů a panovníků té doby. Děti si ke každému rodokmenu nalepily erby, které vyhledávaly na internetu.

Formou samostatné práce se žáci seznámili s historií Jindřichova Hradce od jejího počátku, výtvarně zpracovali téma dělení růží, přečetli si úryvky z listiny Vladislava Jagellonského z roku 1483, kterou viděli v digitální verzi se svolením Státního okresního archivu v Jindř. Hradci. Při návštěvě zámku v Jindřichově Hradci získali další informace, které je od znalostí o pánech z Hradce dovedly k tématům historie všedního dne. Zkoumali středověké nemoci, které se nevyhnuly ani bohatým. Zabývali se také středověkými řemesly, jídlem, penězi, školstvím, měrovými jednotkami.

Vyučující jednotlivých předmětů časově sladili svoje tématické plány tak, aby se učivo renesance probíralo v českém jazyce, v dějepisu, ve výtvarné výchově a v informatice  přibližně ve stejném období. Učivo dějepisu bylo výrazně obohaceno o regionální prvky a jindřichohradecká historie byla probírána v kontinuitě s národními dějinami. Vzhledem k nárůstu těchto informací, byla některá témata v dějepisu zestručněna a probrána ve větším celku.

Díky projektu začali žáci v hodinách dějepisu s novými formami práce, do výuky bylo zahrnuto používání počítače v souvislosti s prací dětí s fotoaparátem, žáci se učili spolupracovat ve skupině, porovnávali informace s poznatky svých spolužáků, získávali znalosti z exkurzí a propojili dějepisné znalosti se zkušenostmi a zajímavostmi z jiných předmětů. Do výuky dějepisu se daleko více zapojila koordinace s výtvarnou výchovou.

Práce 2012

Secese_stavby_osobnosti

Školní rok 2010/2011

Řemesla v J. Hradci
První páni z Hradce
JH_v_husitsvi
J. Hradec v 19. století
Náboženství v J. Hradci
Černínové v J. Hradci
J. Hradec v období secese
Sochy svatých v J. Hradci
Krýzovy jesličky
Hradby a brány v J. Hradci

Školní rok 2009/2010

Žáci zpracovali podklady o pečetích okolních obcí. V hodině informatiky zpracovali informace do podoby prezentace: Jindřichohradecké vesnice.

Další práce, které vznikly v tomto školním roce:

J. Hradec v období třicetileté války
J. Hradec v baroku
Jindřichohradecké pověsti
Slavatové

Práce z hodin dějepisu ve školním roce 2008/2009:

Nemoci
Jindřichohradecký znak
Řemeslníci

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.