V hodinách informatiky žáci 7. – 9. ročníků zpracovávají materiály na dané téma většinou do formy prezentací nebo v textovém editoru. Upravují fotografie, malují vlastní obrázky v grafickém programu.  Svou dovednost pracovat na počítači si ověřují vytvořením dílčího projektu, který bude sloužit jako výukový materiál pro další žáky v hodinách dějepisu, občanské nauky nebo českého jazyka a literatury.

Práce  ve školním roce 2012/2013:

Pro web je práce zkrácena z důvodu velkého objemu dat původní verze: Jindřichův Hradec z výšky

Jindřichohradecké dráhy

Práce  ve školním roce 2011/2012:

V hodinách aplikované informatiky žáci 8. a 9. tříd pořizovali fotografie méně známých kostelů J. Hradce a následně vytvořili prezentaci:

Jindřichohradecké kostely

Landštejn

Práce  ve školním roce 2010/2011:

Žáci 7. tříd navštívili 19. 5. 2011 hrad Landštejn, nejkrásnější a největší hrad v okolí Jindřichova Hradce. V hodinách informatiky tvořili plakát, který upozorňuje na tuto exkurzi. Plakát tvořili žáci 9. tříd.

Martina Bednářová, 9. AKevin Švihálek, 9. B

Do regionu Jindřichohradecka patří i obec Olšany u Studené. Dominantou obce je bývalý barokní zámek. Žáci 8. a 9. tříd tvořili prezentaci o obci Olšany.

Olšany u Studené

V Zoner Callistu vytvářeli žáci 9. tříd pohlednice Olšan:

Veronika BílkovskáMarcel ŠuranskýAdéla Zemanová a Tereza Tesařová

 

 

Žáci 7. ročníků absolvovali exkurzi po renesančních památkách. Navštívili Jemčinu, Chlum u Třeboně a Třeboň. Na základě získaných fotografií tvořili v hodině informatiky prezentaci. Nejlepší prezentaci vytvořil David Kohút:

Jemčina, Chlum u Třeboně, Třeboň

Žáci 8. a 9. ročníků se podílejí na úpravě hotových prací, při výuce dovedností pracovat s aplikacemi balíku Microsoft Office používáme texty a materiály z historie Jindřichova Hradce.

Rodokmen prvních Pánů z Hradce, vytvořeno v excelu

Jindřichohradecký znak růže, kresleno ve Wordu.

Podle historických materiálů se žáci 6. a 7. tříd pokusili namalovat Novoměstskou bránu:

Novoměstská brána - Vojta Dvořák, 7. A

Práce  ve školním roce 2009/2010:

Při výuce aplikované informatiky vznikl v programu malování nákres renesančního domu čp. 136 – 139/I v podobě ze 16. – 17. století. Žáci malovali obrázek podle publikace o Jindřichově Hradci. Obrázek vytvořil Vojtěch Troják, 8. B, Denisa Rejtharová, 7. B, Gabriela Havlová, 7. B a Simona Čekalová, 6. B.

renesanční dům čp. 136 -139/I

V hodinách informatiky vytvořili žáci 8. tříd v excelu rodokmen Slavatů: Slavatové.

Ve volitelné hodině informatiky, kterou si zvolili někteří žáci 8. tříd a tři žákyně 9. třídy, jsme šli po stopách hradeckého pivovarnictví. Nejdříve jsme pořídili fotografie míst, kde stávaly pivovary a následně jsme tyto fotografie zpracovali do prezentace: pivovary.

Dne 7. října 2009 jsme žáci 8. tříd a 3 žákyně 9. třídy navštívili barokní památky jindřichohradeckého kraje. Navštívili zámek na Jemčině, zvenčí si prohlédli zámek ve Stráži nad Nežárkou, zámek v  v Chlumu u Třeboně a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně. Žáci všechny památky fotografovali. Nejlepší fotografie zveřejňujeme:

zámek Jemčina

zámek Stráž nad Nežárkou

zámek Chlum u Třeboně

kostel Nanebevzetí Panny Marie Chlum u Třeboně

Žáci 8. tříd a tři žákyně z 9. třídy v hodinách informatiky vytvořili rodokmen Černínů z Chudenic, kteří získali jindřichohradecké panství v roce 1693. V roce 1945 jim byl veškerý majetek zkonfiskován na základě Benešových dekretů.
Rodokmen Černínů z Chudenic

Práce vytvořené ve školním roce 2008/2009:

Páni z Hradce
Žáci vytvořili prezentaci panovníků z  Jindřichova Hradce v období renesance.

Rodokmen pánů z Hradce

 

5. 5. 2009 navštívili žáci 7. tříd zámek v Jindřichově Hradci. Žákyně Simona Balgová a Veronika Bílkovská popisují své zážitky z exkurze:

Simona Balgová

Veronika Bílkovská