Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 se konalo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 21 žáků z 8. a 9. ročníku. Tematické zaměření letošního 53. ročníku olympiády bylo „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“ Do okresního kola konajícího se v lednu 2024 postoupila s největším počtem bodů Kamila Slavíková ze třídy 9. B. Kamile blahopřejeme a ostatním soutěžícím děkujeme za snahu a zájem o historii.

Mgr. Eva Vondrková, Bc. Tomáš Fabík