Informace o nařízení karantény

Naše č. j.:                                                                                            1. základní škola

                                                                                                                    Štítného 121

Spisová značka:                                                                                    Jindřichův Hradec

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana                                                   37701

Tel. číslo: 387712526

Datum: 16. 9. 2021

Věc: informace pro vedení 1. ZŠ Štítného 121, Jindřichův Hradec a rodiče dětí třídy 4. B této školy

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného dalšího výskytu koronaviru (COVID-19) v 1. ZŠ Štítného 121, Jindřichův Hradec prosíme o předání informace rodičům dětí třídy 4. B této školy.

Žákům a jednomu panu učiteli třídy 4. B 1.ZŠ Štítného 121, Jindřichův Hradec byla od 14. 9. 2021 do 23. 9. 2021 nařízena karanténa.  

Vzhledem k dalšímu výskytu koronaviru ve třídě je žákům a jednomu panu učiteli třídy 4. B karanténa prodloužena do 28. 9. 2021 (včetně).

Rizikový kontakt s další COVID-19 pozitivní osobou byl naposled dne 14. 9. 2021.

Prosíme rodiče, aby u dětí zajistili další odběr na COVID-19 (PCR) v termínu 20. 9. – 21. 9. 2021.  Odběr se týká též pana  učitele  třídy 4. B.

Karanténa a odběr jsou nařízeny u těch dětí, které neprodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID- 19.

Rodiče dětí obdrží SMS s informací o prodloužení karantény třídy 4.B.  Žádanku na PCR test pro rizikové kontakty vystaví KHS, žádanka jde  el. cestou do všech odběrových míst.  

Na odběr musí rodiče děti objednat sami.

Dále je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a adresu pobytu dítěte v době karantény, karanténu ukončuje pediatr.

Karanténa musí být dodržena v určeném rozsahu i v případě, že PCR test osoby provedený v průběhu karantény je negativní. I dále je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény a aby v případě příznaků onemocnění dítěte kontaktovali příslušného pediatra. V případě neodkladného ošetření dítěte ve zdrav. zařízení v době karantény je nutné zdrav. zařízení   oznámit karanténu dítěte.

Odběrová místa jsou v Jindř. Hradci v nemocnici, dále v Č. Budějovicích – u nemocnice.  Podrobné informace k objednání na vyšetření lze nalézt na webových stránkách nemocnice ČB a JH. Bez objednání provádí odběry odběrové místo NEXTCLINICS  u výstaviště v ČB  (po – čt, 8 – 14 hod.).

 MUDr. Lenka Weinerová

 vedoucí protiepid. odd. CK-JH-PT