držeti zachovávati maintain
rachle čerstvě fresh
konnice konírna stable
kord meč sword
marštale stáj pro koně, konírna stable
marštaléř správce konírny stable keeper
mužnost udatnost gallantry
obzvláštní zvláštní special
přesahati převyšovati exceed, overlap
pošlý vzešlý outcome
položení poloha locality
slušně náležitě appropriately
váleti válčit, bojovat fight
žalovati podávati žaloby, stížnosti complain

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *