Vytvořili žáci ze 7. A, 7. B, školní rok 2008/2009

Grošová měna

Vyvinula se u nás od roku 1300 – 1547. Poslední část grošového období se částečně překrývala s obdobím tolarovým. Groš byla stříbrná mince, měla na líci královskou korunu a na rubu dvouocasého lva. Jeden groš se dělil na 12 haléřů. Hodnota groše pomalu klesala, proto se groš stal v lidových rčeních označením pro nepatrnou hodnotu.

Po celou dobu své ražby měla mince v podstatě stále stejný obraz líce i rubu. Lícní strana měla vždy okolo české koruny opis panovníka a nápis DEI GRATIA REX BOEMIE (Z Boží milosti král český). Rub mince nesl obraz českého heraldického lva a opis GROSSI PRAGENSES (Groše české).

gros

Historie

Mince se razila ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře. Za její vzor sloužil francouzský groš z roku 1266. Mince byla velmi oblíbená a pronikla až za hranice českých zemí. Její ražbu ukončil roku 1547 Ferdinand I., kdy ji vystřídal stříbrný tolar.

 

Zajímavosti z Jindřichova Hradce

V Jindřichově Hradci platila roku 1487 zásada, že majitel domu, kde vznikl požár, musel zaplatit kopu grošů pokuty, ať už volal na poplach, či ne. Na počátku 17. století už dosáhla pokuta 30 kop grošů. Někdy však zdejší konšelé prokázali milosrdenství, a když roku 1604 měl Valentin Heider takovou pokutu zaplatit, polovinu z ní mu nakonec vrátili. Jindy však tolik tolerance neprojevili, a když roku 1610 jistý jindřichohradecký občan jménem Jindra v noci cestou domů z krčmy začal převracet nádoby s vodou, které byly pro případ požáru přistaveny u domovních zdí, dali jej zdejší konšelé zavřít.

 

V Jindřichově Hradci obdržel mistr ostrého meče v roce 1506 za upálení dvou zločinců 4 kopy českých grošů a za každé stínání po 6 kopách.

kat1

 Obrázek kata namaloval Michal Kolář 7.B

15. století

Zboží/ plat Cena
Kůň 120 grošů
Kráva 32 grošů
Kuše 0,5 groše
Sud piva 30 grošů
Boty 3 groše
Lucerna 12 grošů
Týdenní mzda tesaře 7 grošů
Týdenní mzda ponocného 20 grošů

 

16. století

Zboží / plat Cena
Kůň 900 grošů
Hrábě 3 groše
Husa 7 grošů
Slepice 3 groše
Dřevěná lopata 1 groš
Sud piva 12 grošů
Boty 18 grošů
Chomout na koně 18 grošů
Týdenní mzda tesaře 12 grošů
Týdenní mzda děvečky 3 groše

 

 Prameny:

http://web.mvcr.cz/archiv2008/2003/casopisy/pol/0505/milev2_info.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *