Program:

  • Představení nových členů rady
  • seznámení s výroční zprávou za školní rok 2005/2006 (Mgr. Petr Nechvátal)
  • informace o stavu hokejových tříd (PaeDr. Josef Brabec)
  • informace o jednáních týkajících se nové školní jídelny
  • informace o plánovaných výdajích na údržbu školy pro příští kalendářní rok.

ad.1/
K práci v školské radě byli přizváni další noví členové vyšlí z řádných voleb zástupců žáků konaných dne 30.5.2005. Nahradí tak dva bývalé členy (V. Růžičku a T.Burzu), kteří přestali v školské radě pracovat. Jedná se o p. Janu Chmelovou a p. Martinu Michalovou. S prací v školské radě souhlasí.

ad.2/
Mgr. Petr Nechvátal seznámil školskou radu se zněním výroční zprávy za školní rok 2005/2006. Informoval školskou radu také o problémech týkajících se hokejových tříd. Školská rada výroční zprávu přijala a schválila.

ad.3/
PaeDr. Josef Brabec podal školské radě informace o stavu hokejových tříd a jednáních týkajících se žákovského hokeje – stavy žáků v hokejových třídách jsou nízké. Celkový nedostatek žáků v naší škole se týká nejen finanční náročnosti hokejového sportu, ale i nevýhodnou velikostí spádové oblasti k zápisu k školní docházce. Škola bude usilovat o změnu spádové oblasti na původní velikost obvodu.

ad. 4/
Mgr. P. Nechvátal informoval radu o jednáních týkajících se řešení problémů školní jídelny. Seznámil radu s navrhovanými možnostmi řešení problému.

ad. 5/
Mgr. P. Nechvátal seznámil radu s požadavky na plánovanou údržbu budovy školy a jejího zařízení.

Závěr:
Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2005/2006.

Dne 7. 11. 2006

Zapsala:
Mgr. Lenka Hrubá

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *