Zápis ze zasedání školské rady dne 16. 2. 2009

Školská rada se sešla dne 16. 2. 2009. Jejího prvního zasedání v novém složení se účastnili nově zvolení členové a ředitel školy Mgr. Petr Nechvátal.

Školská rada projednala tyto body programu jednání:

1.   Představení nových členů školské rady a volba předsedy a místopředsedy rady  – předsedou rady byla navržena a schválena Mgr. Jarmila Kulhavá, místopředsedkyní byla navržena a schválena Mgr. Lenka Hrubá.

2. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2007/2008. Výroční zprávu přednesl ředitel školy Mgr. Petr Nechvátal. Výroční zpráva byla odsouhlasena.

3. Informace o blížící se přestavbě školní jídelny, která započne ještě v průběhu tohoto školního roku  – za plného provozu školy. V tomto období bude také probíhat oprava kanalizace a položení nové dlažby v celé Štítného ulici. Vzhledem k náročnosti obou stavebních akcí budou děti upozorňovány na dodržování vydávaných bezpečnostních pokynů. Rada byla též informována o připravovaných změnách ve škole – přesunu družin do 1. patra budovy školy a některých učeben do 2.podlaží a jazykové učebny do 3. podlaží z důvodu přestavby školní jídelny.

4.                  Informace o přidělení dotace z fondů EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec“, na kterém začínají vyučující naší školy právě pracovat. Projekt je tříletý a je zaměřen na inovaci ŠVP a prohloubení spolupráce v těchto předmětech – dějepis, výtvarná výchova, český jazyk, informatika, anglický jazyk a pracovní činnosti. Přepracování učebních osnov zaměříme na zařazení výuky jednotlivých kulturně – historických období přibližně do stejné doby v školním roce.

Usnesení jednání rady:

Školská rada na své schůzi zvolila své předsednictvo a projednala a schválila tyto dokumenty:

  • Výroční zprávu Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121 za školní rok 2007/2008.

V Jindřichově Hradci dne 20. 2. 2009

Zapsala: ……………………                                                    Schválila:  …………………….

Mgr. Lenka Hrubá                                                                  Mgr. Jaroslava Kulhavá

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *