Volby do školské rady

Vážení rodiče

přes vaše děti jsme vám poslali hlasovací lístky do školské rady, kdy je třeba vybrat dva zástupce rodičů. Pro hlasování platí následující:

  1. Hlasovat můžete výběrem z navržených kandidátů
  2. Hlasuje se za každého žáka školy
  3. Můžete zvolit nejvýše dva kandidáty
  4. Pokud budou na hlasovacím lístku označeni více než dva kandidáti, hlasovací lístek bude neplatný
  5. Ukončení hlasování je stanoveno na 12:00 dne 20.9.2023. Do tohoto termínu vám musíte hlasovací lístek odevzdat
  6. Po ukončení hlasování budou kandidáti seřazeni podle počtu hlasů. První dva budou nově zvolenými členy školské rady, další bude náhradníkem

vedení školy