80. výročí operace Anthropoid

Naši žáci předmětu užité výtvarné činnosti zaslali příspěvek do soutěže vyhlášené MOČR k 80. výročí operace Anthropoid, které si připomínáme 27. května.

Pojali jsme ho trochu specificky – projektem a workshopem v předmětu Užité výtvarné činnosti, kam dochází celkem 12 žáků – jedná se o volitelný předmět.

Seznámili jsme se s podrobnostmi celé operace a pokusili se ji adaptovat na podmínky našeho města, školy a kostela sv. Jana Křtitele.

Žáci si připravili příběh, obkreslili siluety spolužáků a letadel, sehnali jsme si historické artefakty, které se sice nevztahovaly přímo k této operaci, ale všechny mají svou vlastní historii, která obsahuje i období 2. světové války. Helma chránila hlavu českého vojáka, letecká kukla se spolu se svým pilotem létala nad válečnou krajinou, osobní doklady patřily člověku, který se jimi za doby okupace prokazoval a Bible pomáhala, když už člověk nemohl dělat více.

Po nalezení vhodných míst k fotografování (putovali jsme po celé škole😊), jsme aranžovali situace a pořizovali fotografie, učinili jejich výběr a zpracovali. Závěrečné hodiny žáci trávili nad komentáři k vznikajícímu leporelu. Pracovali samostatně a debatovali nad děním a pocity a osudy aktérů operace. To byl asi nejtěžší moment našeho projektu. Výsledná práce se žákům zdařila. My jsme nad její tvorbou strávili příjemný čas a podnětné hovory.

leporelo-tvorba