BESEDA K 17. LISTOPADU 1989

Listopadové dny roku 1989 přiblížil žákům z VIII. A, IX. A a IX. B ve středu 13. listopadu 2019 pamětník a aktér těchto událostí Zdeněk Kasper. Ten patřil k prvním zakladatelům Občanského fóra v Jindřichově Hradci. Beseda byla autentickým odrazem tehdejších událostí a vzbuzovala v žácích silné emoce. Zejména, když pan Kasper hovořil o praktikách a formách nátlaku, které byly vyvíjeny na lidi svobodně smýšlející v tehdy, Železnou oponou, svázaném Československu. Někteří žáci besedu hodnotili negativně, doufejme, že si alespoň uvědomují, že za svobodu je nutno bojovat a je třeba si jí vážit.

Mgr. Eva Vondrková