Biologická olympiáda – 3. místo v okresním kole

Naše žákyně Kateřina Bednářová z 9. A získala 3. místo v okresním kole biologické olympiády v kategorii C a postupuje do krajského kola. Ve stejné kategorii obsadila A. Urbánková z 8. A 10. místo. V kategorii D získal Jakub Krejčí 7. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. D. Hromádková