Bramborový den

V pátek 29. září měly  druhé třídy letošní první projektový den, pod názvem “Bramborový”. Nejprve si děti zopakovaly a doplnily informace o bramborách a poté se již s nadšením vrhly do práce. Pracovaly ve skupinách a v první části dne měly za úkol doplnit pracovní listy s bramborovou tématikou. Doplňovaly básničku o bramboře, správně sestavovaly recept na bramborovou kaši, počítaly bramborového hada. v další části dopoledne vytvořily pomocí bramborových razítek, která si doma za pomoci rodičů připravily, krásné bramborové pytle. Posilněni svačinou, vyrazili druháčci na pole, kde si vyzkoušeli sázení a sklizeň brambor. “Práce na poli” se dětem velice líbila, neboť šlo o mezitřídní soutěž. Bramborový den si všichni moc užili a již se těší na další projektový den.

Zapsaly: S. Licehamrová a V. Luksová