Český červený kříž na hodině první pomoci

Dne 8. června 2022 jsme na hodině první pomoci přivítali členy ČČK. Žáci si prakticky vyzkoušeli či potvrdili naučené zásady poskytování první pomoci, které během celého školního roku získávali na povinně volitelném předmětu. Závěrem setkání byli žáci namaskováni dle přání jakožto ranění. Naštěstí tato zranění byla sladká po medu s červeným potravinářským barvivem (krev) a slaná po speciálním druhu těsta (zbytek rány). 

Moc děkuji paní Lence Kalábové za skvělou organizaci našeho setkání, které se velice vydařilo.

Mgr. Marie Popelková