“Chvála zpěvu” opět vynikající

Již jsme si všichni zvykli na to, že koncerty Chvála zpěvu, které probíhají díky neutuchající pracovitosti a nadšení sbormistryně Mgr. Ivany Písařové, jsou na vysoké úrovni.  Letošní koncert to opětovně potvrdil. Koncert se konal v kostele sv. Jana Křtitele ve středu 14. 6. 2023. Před naplněným hledištěm vystoupil sbor Novadomáček a Nova Domus se svými hosty – bývalými žáky naší školy, kteří stále docházejí na zkoušky sboru a vystoupili společně. Ti podpořili sbor nejen pěvecky, ale též svým hudebním a dramatickým ztvárněním sekvencí filmu Harryho Pottera.

Celý koncert byl zdařile “pestrobarevný”. Bavil jak samotné aktéry, tak posluchače, kteří je odměňili dlouhotrvajícím aplausem.

Sbormistryně Mgr. Písařová se zde rozloučila se svými bývalými žáky (se kterými to v loňském roce nestihla) i se svými odcházejícími “deváťáky”, kteří jí nezapomněli poděkovat za možnost zpívat se sborem a odměnit ji květinami. Poděkování se dočkala i od posluchačů a zástupců naší školy.

Děkujeme všem účinkujícím za vynikající výkon a Mgr. Ivaně Písařové za její práci.