Citera ve škole

V úterý 21. června 2016 k nám zavítala do školy mladá nadějná citeristka ze Žirovnice Pavlína Cabadajová, která si pro žáky 4. A, 5. tříd a 9. A připravila velmi zajímavé povídání o nám nezvyklém nástroji – citeře. Samozřejmě na tento původní lidový trsací nástroj rakouské monarchie velmi dobře hrála. Celý program hudební hodinky byl koncipován do tří částí. V první byl zvuk citery ukázán v plné kráse na skladbách starých mistrů, až po současné autory. V druhé si mohly děti s citerou jako doprovodným nástrojem zazpívat písničku, hádaly melodie z filmů a pohádek. V třetí části si pak žáci mohli ve čtyřech skupinkách na čtyři citery sami zahrát, což pro mnohé a zvláště „pro nehudebníky“ byl úžasný zážitek.

Děkujeme Pavlínce za poutavé vyprávění o citeře a vzorně připravený pořad!

Mgr. Ivana Písařová