Čtenářský kroužek

Od října ve škole funguje Čtenářský kroužek v rámci projektu operačního programu (OPVVV) – „ZŠ Štítného.“ Skupina 11 dětí se schází každou středu v odpoledních hodinách nad knihami ve školní knihovně. Povídáme si o tom, co a proč čteme, ale hlavně čteme. Momentálně knihu Ivony Březinové oceněnou Zlatou stuhou 2017 „Řvi potichu, brácho“ (zakoupenou z peněz OPVVV) popisující příběh autistického chlapce Jeremiáše. Hlavním cílem kroužku je rozvíjení a posílení čtenářské gramotnosti, neboť čtenářství pomáhá k osobnostnímu rozvoji a morálnímu (sebe)zdokonalování lidí.

 

Mgr. Eva Vondrková

DSC02323 DSC02326 DSC02327 DSC02328