Den dětí

Den dětí

Dne 1. června 2018 na Den dětí, jak se stalo na naší škole již tradicí, se neučilo, ale byl připraven speciální program, o který se postarala třída 9. A.

Žáci připravili pro 5. – 8. ročník procházku českými dějinami od roku 1918 až po současnost. Každé stanoviště představovalo jednotlivé desetiletí od založení Československého samostatného státu. Zde žáci nejen zodpovídali teoretické otázky, ale dokazovali i svou fyzickou a manuální zručnost. Zapojili se jak žáci, tak i vyučující, kteří „svůj“ tým tímto podpořili dalšími body. Nejlepší 3 týmy byly odměněny sladkými koláči.

Velké poděkování patří žákům 9. A za přípravu a aktivní účast na Dni dětí. Také děkuji panu učiteli Mgr. Zdeňku Bučkovi za pomoc při přípravě sportovních aktivit.

 

Mgr. Lenka Jelínková