Děti z MŠ cvičily s panem učitelem Davidem

I v letošním roce připravili vyučující naší školy doprovodné programy pro děti z mateřských školek. S panem učitelem P. Davidem si děti zacvičily a zahrály hry v naší tělocvičně. Dostavit se mohly všechny mateřské školky, které projevily zájem ukázat dětem prostředí, ve kterém se současní předškoláci budou od září příštího školního roku pohybovat denně.

Hodiny se dětem líbily a věříme, že se školy bát nebudou. Poděkování patří panu učiteli, který program připravil a všem mateřským školkám, které se svými dětmi přišly a cvičení si užily.