Harmonogram výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

Od 30. 11. 2020 bude výuka ve škole probíhat takto:

  • Celý 1. stupeň + 9. třídy – prezenční výuka a 2. stupeň (6.-8. třídy) – tzv. rotační výuka – střídání prezenční a distanční výuky.
  • Jako první nastupují třídy 6. A, 7. A, 8. A.   
  • Na distančním způsobu výuky (doma) zůstanou třídy:  6. B, 7. B, 8. B.

—————————————————————————————————————

Do školy tedy nastoupí celý 1. stupeň a 9. ročníky a výuka poběží dle původního rozvrhu. Volitelné předměty, které jsou pravidelně vyučovány ve středu, se konat nebudou. Začátek výuky pro všechny v 8. 00 hod.

Nezapomeňte svým dětem objednat obědy.