Jablíčkový den

Čtvrtek  9. 10. 2014 byl pro 3.A ve znamení jablíček. Probíhal zde projektový den a slovo jablko bylo hlavním pojmem ve všech předmětech. V matematice děti počítaly, kolik jablek je potřeba na ” štrůdl” pro celou třídu, kolik jich bude potřebovat maminka, dělilo se na čtvrtiny, poloviny… V českém jazyce děti zjistily kolik slov, která se vážou ke slovu “jablko”, dokážou vymyslet (a že jich bylo!), psaly i doplňovací cvičení, jak jinak než s jablečnou tématikou. Ve čtení děti vyhledávaly zajímavé informace  z ” jablečné říše ” a sladkou tečkou celého dopoledne byla vlastnoruční výroba ” štrůdlu”, který se malým kuchaříkům opravdu povedl.