Jihočeský zvonek 2016

Dne 12. dubna 2016 se na naší škole konal již 30. ročník pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 2016 (okresní kolo).  I když většina našich zástupců se soutěžního klání zúčastnila poprvé, předvedli soutěžící ve velké konkurenci skvělé výkony. Patří jim za to velký dík! ZŠ Štítného získala 1 zlaté pásmo s postupem do krajského kola, 2 pásma stříbrná a 1 bronzové.

Výsledky:

Plucarová Alexandra I. kategorie sólo – zlaté pásmo s postupem do krajského kola

Měkuta Antonín II. kategorie sólo – stříbrné pásmo

Měkuta Antonín, Pachmannová Marie, Nosálová Tereza II. kategorie trio – stříbrné pásmo

Slechan Jakub I. kategorie sólo bronzové pásmo

Poděkování patří též výbornému hudebnímu doprovodu – Adélce Rojkové (klavír) a Klárce Tupé (zobcová flétna).

Sašence budeme 12. května 2016 držet palce!

Pozn.:

Vzhledem k tomu, že DDM v Českých Budějovicích již krajské kolo letos nepořádá, pořadatelské činnosti se ujal DDM ve Strakonicích. Děkujeme tímto paní ředitelce Mgr. Ivě Šrámkové, která je odborným garantem KK Jihočeského zvonku 2016.

 

Mgr. Ivana Písařová

Poděkování patří také Mgr. Ivaně Písařové, která je dlouholetým garantem této soutěže. Přejeme jí, aby jí stávající nadšení v práci s dětmi a láska k hudbě vydržela co nejdéle.

Mgr. Lenka Hrubá